Ultimate magazine theme for WordPress.

Český lidový a církevní rok

Manželé Alena a Vlastimil Vondruškovi patří mezi naše přední autory, zabývající se původem a vývojem českých a moravských lidových tradic. Přiznám se, že jejich pojetí tohoto tématu je mi velice blízké. Během roku, s blížícím se konkrétním časem či obdobím, představujícím pro naše předky významný mezník, pro nějž vytvářeli různé rituální zvyklosti,…

Další články