Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Máte zájem přispívat do nezávislého názorového magazínu PresSpektrum?

V nezávislém názorovém magazínu PresSpektrum se nestavíme zády žádné tématice s výjimkou bulváru, laciných či nepodložených informací a chrlení tuctových článků (viz. současný aktivistický maistream), jejichž obsah má nulovou hodnotu a tzv. „jepičí život“. Dbáme na to, aby témata a texty měly – pokud možno – vypovídající a trvalou hodnotu a do archivu článků se tak uživatelé mohli stále vracet a čerpat z něj.

Články můžete psát jako naši hosté, dopisovatelé a po čase (v případě zájmu) jako členové redakce. Magazín PresSpektrum není financován zvenčí, je závislý pouze na podpoře vydavatele. Přispívání do magazínu je proto dobrovolné a nehonorované. Témata? Stačí si vybrat z obsahu, popřípadě na základě dohody s vydavatelem.

Zásady pro psaní článků

  • Klademe důraz na správnou květnatou češtinu a slovenštinu, minimum cizích výrazů.
  • Jazyk: čeština, slovenština.
  • Správné a přesné údaje (místopis, názvosloví, geomorfologické členění, odborné názvy apod.).
  • Faktografické podklady, důkazná břemena.
  • Kvalitní fotografické a obrazové materiály (ctíme autorská práva!).
  • Pokud možno, co nejméně slov obsahujících maximum informací.
  • Neexistuje žádné omezení zeměpisným prostorem.
  • Obsah článku je možné ze strany autora kdykoliv upřesňovat či jinak aktualizovat.

Kam článek poslat

Z důvodu kontroly správnosti obsahu a korektur nevyužíváme různých forem samostatného vkládání článků. Materiály (texty v programu Word, tedy „doc“, foto, repro v „jpg“) proto zasílejte E-mailem. Kontakt: redakce@presspektrum.cz

xxx porn