Příroda, Historie, Současnost, Lidé, Názory

Školení Rysích hlídek – Šumava 2015

V časopise Kompost, který pravidelně čtu jsem se dozvěděla, že je možno se přihlásit na rysí a vlčí hlídky, které na Šumavě organizuje Hnutí Duha. Jde o dobrovolnický projekt, jehož cílem je usnadnit rysu ostrovidovi jeho přežití v přírodě…

Pramen Vltavy nevyschnul

Již v září tohoto roku se ve sdělovacích prostředcích začaly objevovat zprávy, že vyschnul pramen Vltavy. To je docela alarmující zpráva. Místo dokonce navštívila i delegace senátorů a poslanců. Nedozvěděl jsem se však výsledek jejich…

Proč to na Šumavě nejde ?

Problém Šumavy (konkrétně Národního parku Šumava) není v tom, co chce či nechce Správa národního parku, ministerstvo, starostové obcí či různé lobbistické skupiny. Problém Šumavy také není v tom, zda máme či budeme mít nějaký zákon o tomto…

Mýty a skutečnosti o NP Šumava

Přinášíme článek Dr. Zdenky Křenové z Centra pro výzkum globální změny při Akademii věd ČR, který popisuje a současně vysvětluje a vyvrací nejčastější mýty o Šumavě a šumavské přírodě. Článek vznikla ve spolupráci s kolegy z AV ČR a Správy…

Vylidňování Šumavy

Historie vylidňování Šumavy je sice jen o málo mladší než je věk můj, ale pokusím se o tom něco napsat. Jsem toho názoru, že důvodem tohoto děje byly a jsou dvě roviny. Prvou bych nazval historickou a druhou technicko - technologickou.…