Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Poslední generace

Pokud se neudělá něco zásadního proti dosavadním trendům, jsme poslední generací. Další už nepřijdou, protože přijde konec světa.

Pramen Vltavy nevyschnul

Již v září tohoto roku se ve sdělovacích prostředcích začaly objevovat zprávy, že vyschnul pramen Vltavy. To je docela alarmující…

Vylidňování Šumavy

Historie vylidňování Šumavy je sice jen o málo mladší než je věk můj, ale pokusím se o tom něco napsat. Jsem toho názoru, že…

xxx porn