Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Video: Krajina pro motýly – Bílé Karpaty

Doby, kde se to na přirozených květnatých loukách, a zejména na plochách nekosených stařin, hemžilo mraky motýlů, jsou ty tam. Zbývají nám jen roztroušené ostrůvky člověkem ještě málo narušených motýlích biotopů.

3 996

Vědci stále více varují; nacházíme se v době, kdy z přírody závratným tempem vymírají druhy příslušníků hmyzí říše. Veřejností stále nedoceňované nebezpečí, daleko větší než klimatická změna v podobě oteplování. Jenže změny klimatu naši planetu doprovází od nepaměti, tedy téměř 5 miliard let, a my jsme se stali součástí jedné z mnoha dalších etap. Vymírání druhů, tak jak je známe v současnosti, však přirozeným jevem není. Jedná se o výsledek našeho bezohledného vztahu k životnímu prostředí a k přírodě vůbec.

Námluvy hnědásků jitrocelových. Foto: R. David

Doby, kde se to na přirozených květnatých loukách, a zejména na plochách nekosených stařin, hemžilo mraky motýlů, jsou ty tam. Zbývají nám jen roztroušené ostrůvky člověkem ještě málo narušených motýlích biotopů. Létající klenoty přírody jsou jedním z nejcitlivějších indikátorů životního prostředí. Stačí malý zásah, nepatrná změna, a z domovské lokality natrvalo zmizí.

Bílé Karpaty, pohoří na Česko – slovenských hranicích, patří mezi území s nejbohatším výskytem motýlů u nás. Jako málokde tu funguje i spolupráce mezi ochránci přírody a zemědělci. Péče o krajinu a půdu probíhá na bázi vzájemné domluvy, tak, aby se na motýlích biotopech v maximální možné míře hospodařilo bez rušivých vlivů a ku prospěchu jednotlivých druhů.

V letech 2011 až 2016 proběhl mezinárodní monitoring území mezi moravskou Strážnicí a slovenským Vršatcem. V rámci projektu LIFE se jej zúčastnilo 34 odborníků, kteří každý rok od dubna do září prováděli výzkum výskytu denních i nočních motýlů. Zjištěný počet dosáhl neskutečných 2074 druhů. V té době zde vznikal i dokument Krajina pro motýly.

Režie: Ivan Stříteský
Vyrobil: AVC SKYFILM s. r. o.
web: www.skyfilm.cz

Radek DAVID

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn