Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Slovo vydavatele

Původní text, chronologicky aktualizován podle vývoje

1 443

Vážení a milí čtenáři,

Původní tištěné „Kvildské noviny“. Repro foto

vítám vás na zpravodajském portálu Šumavské noviny. Po několika letech provozu základní pouštíme do éteru zcela novou verzi, která na první pohled doznala řadu zásadních „kosmetických“ i obsahových úprav.
Noviny navazují na své původní tištěné předchůdce, které vycházely v letech 2004 – 05. Od staršího papírového provedení se výrazně liší jak aktuálností, tak celkově svým obsahem i podstatně širším záběrem.
Ještě dříve známý stejnojmenný profil, spravovaný na sociální a komunitní sítí Facebook, zůstává i nadále aktivní. Jeho role se přesunula do pozice podpůrného média.

S facebookovým profilem Šumavské noviny tedy pracujeme a budeme pracovat i nadále, ovšem nosným portfoliem informací je tento webový portál. Nově jsme před časem založili profil Šumavské noviny i na síti Twitter, jenž ale nevyužíváme tak často jako ten na Facebooku.

Mohlo by se zdát, že Šumava je mediálně protěžována ažaž. Svým způsobem je to pravda. Ovšem je potřeba se podrobně podívat na to, kdo, odkud, přes koho a jak tyto informace prezentuje.

Spousta médií je pod vlivem zájmových skupin a různě provázána s vlivnými politiky, podnikateli či úředníky, kteří mají v šumavském regionu komerční zájmy. To byl vlastně jeden z hlavních impulsů ke vzniku, respektive znovuoživení nezávislých Šumavských novin.

Co tedy od Šumavských novin očekávat? Budeme se snažit – a naše mapa stránek to jasně naznačuje – být portálem se širokým záběrem. Šumava i Pošumaví jsou nevyčerpatelnou studnicí dění, událostí, zájmů. Unikátní přírodou počínaje a turistickým ruchem konče.

Pozdější tištěné „Šumavské noviny“. repro foto

Otevřeně přiznávám, že v některých tématech se nestavíme a nebudeme stavět do role názorově neutrálního média. Ostatně, neutrálními nejsou ani ta, která to o sobě tvrdí. Šumavské noviny však nejsou a nikdy nebudou závislé (ani pod vlivem) na žádném vnějším ekonomickém či politickém subjektu.
Jasně vymezujeme svůj názor na význam a směřování Národního parku Šumava i na některé aktivity, jenž škodí jak principům ochrany unikátní přírody, tak se snaží oslabit postavení a poslání této mezinárodní, prestižní instituce. Jsme zpravodajský portál s vlastním názorem. Nejsme a nebudeme k dění na Šumavě hluší, slepí ani lhostejní.

Své místo na stránkách Šumavských novin najdou i milovníci oblíbených témat: historie, příroda, houbaření, turistika…a mnoha dalších.
Stejně jako New York Times nepřináší pouze informace o dění ve známém americkém velkoměstě, ani my se nechceme úzkoprse zabývat pouze prostorem vymezeným geologickými hranicemi Šumavy a Pošumaví. Najdete u nás zajímavosti jak z jiných částí České republiky, tak ze zahraničí.

Důležitou náplní novin jsou a budou také články s dlouhodobou a trvalou platností, kterými chceme obohatit obzor vědění našich čtenářů. Stejně jako glosy, komentáře či názory k různému dění kolem.
Přivítáme i spolupráci s vámi. Zájemci nás mohou oslovit na E-mailové adrese uvedené v sekci „Kontakt„. Pod každým článkem dáváme prostor k věcné a slušné veřejné diskuzi

Aktualizace a změny k 15. 3. 2019

Od 15.3.2019 PresSpektrum

Nově – internetový magazín PresSpektrum. Repro foto

Mnohým z Vás jistě neunikla změna názvu našeho magazínu, ke které jsme přistoupili od poloviny března 2019. Nějaký čas ještě ponecháme v podtitulu původní název Šumavské noviny, od něhož v budoucnu ustoupíme. Ovšem doménu www.sumavskenoviny.cz si ponecháváme ve vlastnictví i nadále, takže kdo jste byli zvyklí ji užívat, klidně můžete, její přesměrování je automaticky nastaveno na novou adresu.

Co nás ke změně názvu magazínu vedlo? Totéž, co kdysi z úplně původních, tištěných Kvildských novin na Šumavské – potřeba rozšíření záběru působnosti. V neposlední řadě také to, že nechceme zavdávat důvody ke zbytečným „starostem“ některých čtenářů; proč se v Šumavských novinách zabýváme třeba slovenskými národními parky, politickými komentáři apod.

Jako vydavatel se chci vyhnout takovým těm (skoro arogantním) odpovědím ve smyslu, že si ve svém médiu mohu psát o čem chci. Dalším důvodem je také skutečnost, kdy všeobecný pojem „noviny“ nedává v případě našeho magazínu vždy smysl (ani nemáme ambice k vydávání klasických novin) a s přívlastkem „šumavské“ nejsme zdaleka jediní. Nejedná se tedy o exkluzivní název a není v mém zájmu, abychom byli zaměňováni s někým jiným, což se občas stávalo.

Změna názvu našeho magazínu v žádném případě neznamená odklon od stávajícího obsahu a zaměření. Ten zůstává neměnný, ba naopak, ještě se rozšíří do více stran, na více témat. Stěžejním zůstává téma přírody a životního prostředí.
I nadále budeme dbát na to, aby články měly dlouhodobou i trvalou platnost, dokumentační hodnotu a naši čtenáři si tak mohli v archivu článků vyhledávat potřebné informace či porovnávat posloupnosti vývoje různých témat a názorů. Důkazem budiž i tento „proslov“, který ponecháváme v intencích vývoje tohoto média.

Radek DAVID

Komentáře jsou uzavřeny, ale trackbacks a pingbacks jsou otevřené.

xxx porn