Cestou necestou Šumavou

K napsání článku o šumavských silničkách, cestách a pěšinách mne definitivně přiměl článek Pavla Storcha v letním vydání časopisu Šumava. Popisuje v něm, jak probíhalo vyznačování cestní sítě v nově zřízeném Bavorském národním parku po roce 1970.  Díky znalostem, pokoře a odvaze několika lesníků a ochránců přírody vznikl koncept tras pro pěší, síť stezek procházejících divočinou přes „hory a doly“. Návštěvníci tak přírodu opravdu zažívají a prožívají.

To mne jen utvrzuje  v mém přesvědčení o nutnosti revize, či módně řečeno auditu, celé cestní sítě v oblasti Národního parku tak, aby respektovala jak zájmy ochrany přírody (primárně), tak možnosti  rozvoje šetrné turistiky a sportovních aktivit. Jak v článku, tak i následně v praxi bych se vydal cestou vzorových příkladů. Například cesta z Modravy přes Cikánskou slať na Březník je typickou ukázkou cesty, která je vhodná díky průchodu přes slatě po poválkových chodnících jen pro pěší, a přesto je z velké části zpevněná, často i vyasfaltovaná. Byla by tedy ideálním adeptem na revitalizaci a případné proznačení, odklonění trasy o kousek vedle – ovšem tím myslím proznačení pěšiny pouze pro pěší. Příroda je mocná čarodějka, a tak po rozhrnutí cestního svršku do krajů a přerušení podélného odvodnění si rychle vezme bývalou cestu zpět. Případně lze pěšinu vést po okraji stávající široké lesní cesty. Možností a technických řešení je mnoho.

Naopak klasická údolní cesta na Březník by zůstala ve stávající podobě jako jakási promenáda jak pro pěší turisty, lidi s kočárky či na vozíku a pro cyklisty.

Pokud bych měl shrnout nějaké základní principy pro revizi cestní sítě z mého pohledu, pak tedy následovně:
  1. První a vybrané navazující druhé zóny (obecněji rozsáhlé jádrové oblasti bez ohledu na zonaci), by měly být zpřístupněny pouze systémem stezek a pěšin pro pěší turisty s cílem umocnit vnímání a poznání přírody.
  2. Výjimkou z bodu 1) by byly přístupové cesty k „ikonám“ národního parku či nemovitostem (pramen Vltavy, Březník či Bučina) a samozřejmě je třeba zachovat i jakousi cyklisticko – lyžařskou magistrálu napříč Šumavou a mimo dopravní komunikace.
  3. V prvních a vybraných druhých (budoucích bezzásahových) zónách postupně revitalizovat nevyužívané a neznačené  lesnické cesty a silničky, které jen svádí k „využívání“ při možné budoucí těžbě či pro budování další turistické infrastruktury.
  4. Naopak udržovat a případně rozšiřovat systém účelových komunikací v okolí stávajících center sportu a rekreace (Churáňov, Železná Ruda, Kubova Huť, Kvilda) pro rekreační sportovce a pro tzv. měkké aktivity (kolo, běžky, běh…).

Na závěr bych se pokusil zodpovědět zásadní otázku: proč? Proč rušit či měnit stávající cesty, značit nové, řešit nové koncepce a další „nesmysly“? Myslím, že je třeba oddělit poměrně jasně oblasti kde hraje prim příroda a její šetrné poznávání a oblasti spíše určené pro rekreaci a sport převážně v okolí stávajících sídel a sportovních center. Jsem toho názoru, že největší prožitek z přírody má pěšák a současně má i nejmenší dopad na přírodní ekosystémy a nejmenší požadavky na kvalitu stezek, které jsou tak mimochodem dlouhodobě nejlevnější variantou zpřístupnění území. Dokonce zde funguje krásně autoregulační mechanizmus – blátivá, úzká a kamenitá pěšina spolehlivě  vyselektuje skutečné zájemce o poznání přírody a šetrnou turistiku. Jsem si jistý, že článek vyvolá silné kontroverze a nesouhlas a ještě jednou připomínám, že celý článek popisuje jen mou ideu a případná realizace by šla jistě cestou onoho auditu a pilotních projektů na vytipovaných lokalitách.

Jednoduše řečeno na úplný závěr – přijde mi minimálně podivné, aby stávající či budoucí divočinou, kde jsme pouhými návštěvníky v přírodním divadle, vedla hustá a udržovaná síť asfaltek a zpevněných cest. A vám?

Jiří DOLEJŠÍ

Lesní cestyStezkyŠumavaZonace
Comments (2)
Add Comment
  • Jaroslav Nosek

    Obávám se, že blátivé úseky, rozeženou návštěvníky mimo cestu. Zdravím