Příroda, Historie, Současnost, Lidé, Názory
Procházet štítky

EIA

Střet dvou veřejných zájmů

V aktualizaci „Zásad územního rozvoje“ (ZÚR) č. 1 Jihočeského kraje (JčK) se navzdory negativnímu stanovisku MŽP ze dne 24. 10. 2014 ohledně koridoru D83 „Klápa - Hraničník“ octl další záměr D86 „Silnice Nová Pec – Klápa“, jasně navazující…