Browsing author

Pavel Kindlmann

Vyučuje na Ústavu životního prostředí Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. V rámci řady vědeckých výzkumů se zabývá ekologií, ochranou přírody a biodiverzity. Je (spolu)autorem několika odborných knih a učebnic i mnoha odborných článků.