Slovenská státní ochrana přírody získala cenné území v NPR Choč

Pozemky v soukromém vlastnictví a také ve státní správě, ležící v nejcennějších přírodních lokalitách, často představují velký problém. Na jedné straně stojí zájem ochrany přírody a s tím spojený specifický plán péče o tuto lokalitu, na straně druhé pak zájmy majitele či správce pozemku, jež nezřídka bývají v přímém rozporu se zájmy a posláním té první strany. V případě chráněných území existuje v mnoha zemích princip předkupního práva, umožňující státu nabídnout soukromému i jinému subjektu odkoupení části nebo celého pozemku, kde převažuje zájem přísné ochrany přírody.

Veľký Choč. Pohled z vrcholu hory Rakytov (Veľká Fatra). Foto: R. David

Před několika dny se Správě Tatranského národního parku (TANAP) takto podařilo získat pozemek o rozloze téměř 19 hektarů v Národní přírodní rezervaci (NPR) Choč. Na území TANAPu se jedná o první případ, kdy stát takovou nabídku přijal.

Parcela je zařazena v nejpřísnějším 5. stupni ochrany, je součástí území evropského významu Choč i chráněné ptačí oblasti Chočské vrchy. Nachází se tu několik vzácných typů biotopů, kde mají svůj domov chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.

V loňském roce získalo Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky tímto způsobem pozemků několik, a to v národních parcích Slovenský raj, Poloniny, Slovenský kras a Malá Fatra. Pro letošní rok bylo ministerstvu pro tyto účely vyčleněno 600 tisíc eur (cca 15,5 mil. Kč).

Na Slovensku (a známe to i u nás)představuje soukromé vlastnictvím pozemků, ale i pozemky pod správou státních firem, na území přírodních rezervací poměrně velké a vleklé potíže, spojené především s neochotou majitelů či správců, podřídit péči o ně potřebám a kritériím ochrany přírody. Snad největší pohromou pro ochranu slovenské přírody představují státní pozemky ve správě Štátnych lesov SR a Štátnych lesov TANAPu, institucí, jenž území národních parků doslova drancují a rabují.

Naším zámerom je, aby štátne pozemky v národných parkoch prešli postupne pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Využitím predkupného práva sme okrem územia v NPR Choč získali minulý rok aj pozemky v Slovenskom Raji, v Poloninách, v Slovenskom krase či v Malej Fatre. Zároveň pracujeme na novele zákona o ochrane prírody, ktorou chceme zásadným spôsobom posilniť princípy ochrany prírody v národných parkoch,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.

Chočské vrchy

Veľký Choč. Pohled z luk pod Sivým vrchem nedaleko Zuberce (Západné Tatry). Foto: R. David

Neprávem poněkud opomíjené vápencové pohoří, ležící v Tatransko – fatranské oblasti. Tvoří jakýsi spojovací článek mezi Západními Tatrami, Velkou a Malou Fatrou. V minulosti prošly několika různým začleněním. Jako tzv. Liptovské vápencové hole byly začleněny k části Západních Tater se Sivým vrchem. Později byly Chočské vrchy z této oblasti vyjmuty jako samostatné pohoří, k němuž náležela i Šípska Fatra, která ovšem byla (z důvodu geomorfologické příbuznosti) později začleněna jako součást Velké Fatry. Díky tomu se Chočské vrchy staly samostatným pohořím.

Nemají, pro slovenské hory typický, výrazný a souvislý horský hřeben, o to více v celém pohoří vyniká jeho nejvyšší hora, dominantní Veľký Choč (1 611 m n. m.), díky kterému pohoří velice snadno poznáte. Veľký Choč jednoznačně patří mezi místa s nejkrásnějším kruhovým výhledem na Slovensku.

V jedné z dolin Chočských vrchů – tiesňava v Prosieckej dolině. Foto: R. David

Oblast je bohatá na přírodní krásy a vzácnosti. Známé jsou také zdejší minerální prameny s léčebnými účinky. Mezi nejznámější místa, kde lidé účinků těchto pramenů využívají, patří termální koupaliště Bešeňová a lázně Lúčky.
Po stránce státní ochrany přírody oblast spadá do kompetence Správy Tatranského národného parku.

Hory jsou typické nejen mnoha věžemi a bradly, tvořenými druhohorními vápenci, ale především neobyčejně pestrou paletou živočišných a rostlinných (více jak 60 ohrožených) druhů. Chočské vrchy jsou také dalším z adeptů na vyhlášení národního parku. Podrobněji se k tomuto zajímavému pohoří na našich stránkách ještě vrátíme.

Radek DAVID

Chočské vrchyNPR ChočPředkupní právoSlovenskoVeľký Choč
Comments (0)
Add Comment