Štátna ochrana prírody SR víta novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorú predstavilo Ministerstvo životného prostredia SR.

V tejto súvislosti deväť riaditeľov slovenských národných parkov jednohlasne vyjadrilo podporu novele zákona o ochrane prírody a krajiny.

Vyhlásenie:

Súčasný stav národných parkov odráža stav súčasnej legislatívy. Výsledkom je, že s výnimkou bezzásahových zón majú jednotlivé správy národných parkov neraz zviazané ruky. My, ich riaditelia, sme tak neraz v pozíciách komparzistov, ktorí môžu len sledovať, čo sa v národných parkoch deje. Ak skutočne máme niesť zodpovednosť za najvzácnejšie bohatstvo tejto krajiny, musíme mať aj zákonné možnosti, aby sme tejto zodpovednosti vedeli so cťou dostáť.

So znepokojením sledujeme, ako aktuálnu diskusiu o zásadnejšej ochrane národných parkov, chcú niektorí zmeniť na otázku, koľko dreva potrebujeme pre lykožrúta vyťažiť.

A preto dvojnásobne vítame ambíciu spraviť to, čo je prirodzené – nadradiť ochranu prírody v národných parkoch nad všetky ostatné záujmy. Tak ako si to kladie za cieľ novela zákona o ochrane prírody a krajiny, na ktorej znení sme sa priamo či nepriamo všetci riaditelia národných parkov podieľali.

Bez novej legislatívy, ktorá umožní správam národných parkov skutočne spravovať národné parky, naďalej ostaneme v pozícii komparzistov. A súčasný stav národných parkov sa len ťažko zmení.

Banská Bystrica, 4. 10. 2018

Pavol MAJKO,
riaditeľ Správy Tatranského národného parku

Ľuboš ČILLAG,
riaditeľ Správy Národného parku Nízke Tatry

Vladimír KĹČ, riaditeľ
Správy Pieninského národného parku

Tomáš DRAŽIL,
riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj

Michal KALAŠ,
riaditeľ Správy Národného parku Malá Fatra

Peter VANTARA,
riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra

Milan BOROŠ,
riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina

Ján KILÍK,
riaditeľ Správy Národného parku Slovenský kras

Mário PERINAJ,
riaditeľ Správy Národného parku Poloniny.

Slovenské národní parkySlovensko
Comments (0)
Add Comment