Správa NP Šumava: „Nezjistili jsme jediný případ nezákonného používání insekticidních postřiků společností Lesy ČR na území CHKO.“

První zářijový den jsme na stránkách Šumavských novin zveřejnili rozhovor s Jaromírem Bláhou, expertem na ochranu lesů z Hnutí DUHA. Tématem byla nedávná minulost a s související současný stav a dění na Jezerní hoře v oblasti Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero. Území je začleněno do Chráněné krajinné oblasti Šumava. Na některé výroky Jaromíra Bláhy reagovala písemně  Správa Národního parku Šumava prostřednictvím svého tiskového mluvčího, a tuto reakci v plném znění přetiskujeme.

Reakce Správy NP Šumava na některé výroky Jaromíra Bláhy (Hnutí DUHA) v rozhovoru pro Šumavské noviny (1. 9. 2018)

V rozhovoru s Jaromírem Bláhou, který byl zveřejněn na serveru presspektrum.cz dne 1.9. 2018, přímo Jaromír Bláha v samém závěru rozhovoru uvádí – citujeme:

„Jenže Lesy ČR používají jedovaté postřiky i na zbylém území téhle západní části jádrového území tetřeva, které je izolované od zbytku populace v národním parku. Ve třetí zóně CHKO to Správa nemůže ovlivnit a ve druhé zóně se tak děje protizákonně – Lesy ČR si tam nepožádaly o výjimku a Správa to nechává být. S takovou logikou bychom mohli říct, že každé jednotlivé místo, kde stromy postříkáme pesticidem, má svým plošným rozsahem zanedbatelný vliv.“

K tomu Správa NP Šumava uvádí následující: Lesy ČR v západní části CHKO v jádrovém území tetřeva biocidy volně v porostech nepoužívají. Neumožňují jim to platné výjimky Správy vztahující se pouze k ochraně kořenových balů sazenic a vytěženého dřeva na skládkách u lesních cest, kde kontakt s tetřevy je prakticky vyloučen. Možnost legálního použití biocidů ve třetích zónách, které není zákonem zakázáno, nemůže nastat, neboť III. zóny do jádrového území nezasahují. V oblasti Jezerní hory, Svarohu a Kokrháčů III. zóny vůbec nejsou a v oblasti Ostrého a Lomniček se vyskytují jen minimálně, a to pod pásmem horských smrčin, kde se tetřev nevyskytuje. Správa v minulosti nezjistila jediný případ, kdy by LČR používaly insekticidní postřik proti podkornímu hmyzu i přes zákaz daný zákonem. Pokud tomu tak skutečně bylo nebo je a Hnutí Duha to může dosvědčit či doložit, pak nechápeme, proč takové konání společnosti Lesy ČR tolerovalo a Správě NP Šumava neoznámilo.

V samém závěru rozhovoru pan Jaromír Bláha také uvádí – citujeme: „Ale ono se to samozřejmě sčítá. A jak správně říkáš, nejde jen o tetřeva, ale i o ostatní ptáky a hmyz. Správa by na prvním místě neměla povolit chemické postřiky v národní přírodní rezervace a ve druhém kroku to zakázat na celém území druhé zóny CHKO.

K tomu Správa NP Šumava uvádí: Ve II. zónách CHKO je zakázáno používat biocidy ze zákona (zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny § 26 odst. 3 písm. a).

Jan DVOŘÁK
tiskový mluvčí Správy NP Šumava

CHKO ŠumavaHnutí DuhaJan DvořákJaromír BláhaLesy ČRNárodní park ŠumavaPesticidyReakce na články
Comments (0)
Add Comment