Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Bledule v šumavském Podhůří i letos opět v plné kráse

2 255

Mezi neklamné známky blížícího se jara, kromě, prvními milostnými trylky ozývajících se opeřenců, bezesporu patří také probouzející se rostlinstvo. Předjarní květenu tvoří nevelký počet zástupců této říše, za jehož královnu mohu s klidným svědomím vyhlásit bleduli jarní (Leucojum vernum). Ne, že by si lýkovec jedovatý, plicník tmavý, jaterník podléška a další, nezasloužili pozornost; určitě i na ně na našich stránkách přijde řada, ale svým ojedinělým a vzácným výskytem ve volné přírodě stojí bledule jednoznačně na prvním místě. A k tomu ještě květ tvaru královské koruny!

Bledule jarní. Foto: Radek David

Na stránkách Šumavských novin se s bledulí jarní nesetkáváme poprvé.
Naše pravidelné, každoroční návštěvy všech tří lokalit v šumavském Předhůří na Prachaticku, kde tato překrásná bylina roste v tisícových houfech, mají tři hlavní důvody: Předně mne zajímá stav populace rostlin a jejich lokalit jako celku. Pak je tu fotografování, a to jak dokumentační, tak „portrétní“, neboť bledule je i nesmírně fotogenická. A ten třetí důvod je vlastně relaxační. Odjíždíte pomalu ještě ze zimního Vimperska do krajiny na prahu jara, kde už to vše raší i kvete.

V posledním článku o bledulích jsme si představili dvě lokality jejích výskytu, chráněné statutem přírodní památky: PP Hrádeček a PP Pančice – V řekách, obě na potoce Melhutka. Dnes si představíme tu třetí, v podstatě sousední, přírodní památku, tentokráte na potůčku Mastnice.

Bledule jarní, květy v detailu (9.3.2019). Foto: © Radek David, PresSpektrum

Přírodní památka Mastnice

Přírodní památka Mastnice. Foto: Radek David

Potůček Mastnice protéká východním směrem přes Vrbici směrem k Hrbovu u Netolic na Prachaticku. Na jeho toku bylo postaveno několik rybníčků a sádky zakončené Blažkovským rybníkem, za nímž (těsně u malého odděleného fragmentu PP Hrádeček) se vlévá do potoku Melhutka.

Přibližně ve střední části údolí Mastnice se nachází podmáčená louka s nivním porostem olšin, tedy typický biotop pro bleduli jarní.
Přírodní památka s bohatým porostem tohoto druhu předjarní květeny, zde byla vyhlášena 4. března 1988 na území o rozloze 0,9813 hektaru v nadmořské výšce 509 až 520 metrů.

Společně s bledulemi vykvétá i devětsil bílý. Foto: Radek David

Silně ohrožená, chráněná bledule tu není jediným zástupcem říše rostlin. Najdeme zde také lilii zlatohlavou (zlatohlávek), lýkovec jedovatý, prvosenku vyšší, kosatec sibiřský, kapradinu pérovník pštrosí, křivatec žlutý, brslen evropský či spolu s bledulí vykvétající devětsil bílý. Ze zástupců hmyzí říše jmenujme alespoň dva překrásné velké motýly – batolce duhového a batolce červeného.

Bledule jarní je rostlina chráněna zákonem v kategorii ohrožených druhů! Je zakázáno ji trhat, vyrýpávat či jinak oddělovat jakékoliv její části. Celá rostlina je jedovatá, nejvíce jedu obsahují cibulky!

Radek DAVID

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn