Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

V Národním parku Šumava můžeme už dnes polovinu jeho území ponechat divoké přírodě

1 194
Správa parku dnes otevřela debatu o jeho nové zonaci

Správa NP Šumava dnes zveřejnila pracovní návrh nové zonace národního parku, tedy rozdělení jeho území do zón odstupňované ochrany přírody. Území tzv. přírodní zóny, kde je příroda ponechána samovolnému vývoji a nejpřísněji chráněna, je však v nové zonaci vymezeno pouze na 27 % rozlohy národního parku.

Podle odborně podloženého návrhu Hnutí DUHA a vědců má však národní park takové přírodní hodnoty, aby v něm divoká příroda bez lesnických zásahů byla už nyní chráněna na 53 % území. Hnutí DUHA spolu s vědci tento návrh přírodní zóny v blízké době představí na tiskové konferenci – jakmile podrobněji zanalyzuje předložený návrh Správy NP. Poté se také zapojí do jeho odborného připomínkování v rámci úředního procesu projednávání zonace.

Správa NP plánuje vyhlásit přírodní zónu o rozloze přibližně odpovídající dosavadnímu území ponechaného samovolnému vývoji. Nijak jeho velikost nezvětšuje. To však znamená, že celá řada přírodně cenných míst mimo přírodní zónu bude v příštích nejméně patnácti letech, po kterých se dle zákona zonace nebude moci měnit, výrazně ohrožena kácením či jinými škodlivými zásahy.

Mezi tato cenná místa patří především rašelinné a podmáčené smrčiny v oblasti Horskokvildských, Zhůřských a Kvildských slatí v okolí Horské Kvildy a Kvildy, které jsou chráněné rovněž mezinárodní Ramsarskou úmluvou o ochraně mokřadů.K dalším nedostatečně chráněným cenným místům patří část divokého kaňonu řeky Křemelné, rozsáhlé smíšené bučiny v okolí Strážného, okolí hory Kamenná či Polecké nádrže, Zelená hora u Srní a mnoho dalších. Hnutí DUHA a vědci navrhují, aby všechna tato místa byla do nejpřísněji chráněné přírodní zóny zařazena už teď.

Vyhlašování nové zonace NP Šumava navazuje na přijetí novely zákona o ochraně přírody a krajiny na jaře 2017. Novela kompletně změnila pravidla péče o české národní parky. Ochrana divoké přírody v nich měla silnou veřejnou podpory napříč celou společností. Veřejnou výzvu poslancům za dobrý zákon o národních parcích iniciovanou Hnutím DUHA tehdy podepsalo 55 000 lidí a k podpoře se přidaly také stovky vědců i desítky osobností veřejného života.

Správa NP Šumava v následujících týdnech a měsících povede jednání o pracovním návrhu zonace s dotčenými obcemi, vědci, ostatními členy Rady NP Šumava a dalšími zástupci veřejnosti (např. s občanskými spolky). Ti budou předkládat k návrhu své připomínky. Projednávání má být ukončeno v průběhu jara jednáním Rady NP, kde bude návrh zonace dohodnut, nebo s ním bude vysloven rozpor. Poté bude mít poslední slovo Ministerstvo životního prostředí, které následně rovněž připraví formální vyhlášku.

Martin Voráč, expert na ochranu přírody Hnutí DUHA, řekl:

“Správa NP Šumava navrhla v nové zonaci příliš malou rozlohu přírodní zóny určené nerušenému přírodnímu vývoji. Její návrh činí 27%, zatímco přírodní kvality Šumavy umožňují, aby přírodní zóna zabírala 53% území parku. Podle návrhu Správy by tak bez přísné ochrany zůstala celá řada cenných míst, která by bylapo příštích patnáct let, kdy se zonace nebude měnit, vystavena hrozbě kácení i jiných škodlivých zásahů. Co nejdříve spolu s vědci veřejně představíme vlastní odborně podložený návrh přírodní zóny, který tato místa ochrání, a vstoupíme s ním do veřejného projednávání zonace.”

„Za přísnější a důslednější ochranu divoké přírody se staví i česká veřejnost. Před čtyřmi lety se za ni ve výzkumu veřejného mínění postavilo 71 % Čechů. Před dvěma lety při projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny podepsalo výzvu poslancům za lepší ochranu divočiny v národních parcích 55 000 lidí včetně stovek vědců či osobností veřejného života. Správa NP Šumava i ministerstvo životního prostředí by měly tento široký ohlas reflektovat. Kde jinde než právě v národních parcích bychom měli přání lidí vyjít vstříc a divokou přírodu důsledně a na velkém území chránit?“

22. 1. 2019

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn