Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Sehraje rozhodující roli v případu VZS Kyselov u Lipna ochrana přírody nebo politikaření?

Pod záminkou zlepšení záchranářských služeb, provozuje Vodní záchranářská služba na Lipně, v lokalitě Kyselov, nelegální hospodu a tábořiště.

3 736

Nechci se v této glose obsáhle pouštět do nečekaně zajímavého vývoje kolem donedávna téměř nepovšimnutých a nevzhledných garáží na pravém břehu Lipna v lokalitě Kyselov. V nich, pod rouškou improvizované záchranné stanice, provozuje Vodní záchranářská služba i různé jiné, mimo účelové aktivity, které jsou dokonce v přímém rozporu se zákonem.

Vodní záchranářská stanice, nebo hospoda? Foto: Správa NP Šumava

Podrobnosti kolem celé „kauzy“ zjišťujeme a připravujeme ke zveřejnění. V tuto chvíli bych chtěl pouze aktuálně reagovat na podivný názorový obrat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, který své rozhodnutí o likvidaci nelegálního tábořiště, hospůdky, garáží a stanoviště VZS během týdne zcela radikálně změnil. Proč?

V tiskové informaci MŽP a Správy NPŠ ze dne 17.7.2017 se dočteme o dohodě ministra Richarda Brabce se záchranáři (konkrétně s jejích šéfem panem Bukáčkem), že „nedůstojný“ objekt bude zbourán a náhradou se postaví cosi nového poblíž. Ve zprávě je také zdůrazněno, že stávající objekt navíc stojí v záplavové oblasti.

Přibližně týden po této informaci přichází s tiskovou zprávou jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Ve zprávě se píše o domluvě s ministrem ŽP Brabcem nejen na zachování stávající stanice, ale také o její rekonstrukci a modernizaci. Co vedlo Richarda Brabce k tak zásadní změně původního rozhodnutí, v tuto chvíli nevíme. „Zlé jazyky“ spekulují o možném nátlaku z Hradu. To se však můžeme jen domnívat, i když signálů k těmto domněnkám vede několik. O tom později.

Nelegální tábořiště v blízkosti stanice VZH. Foto: Správa NP Šumava

Za zmínku ovšem stojí lež, kterou tisková zpráva hejtmanky Stráské obsahuje. Z dokumentu je zřejmé, že hlavním (oficiálním) důvodem k zachování a rekonstrukci stávající stanice VZS je nemožnost vystavit nedaleko odtud nové zařízení, jak to v původní tiskové informaci (17.7.) sliboval ministr životního prostředí, protože v lokalitě komplikuje stavbu nových objektů stavební uzávěra. Podle našich informací však v lokalitě žádná stavební uzávěra neplatí ani neplatila a plně zde platí územní plány. Problém je ovšem v tom, že území se nachází v záplavové oblasti. Tento zásadní fakt paní hejtmanka jaksi opomíjí.

Stejně diskutabilní jsou i důvody hejtmanky o nutnosti zachování stávající stanice VZS. Kromě zmínky o neexistujícím živočišném druhu – „tetřevu obecném“, jsou argumenty typu: strategického umístění stanice či výmluvy na časové ztráty zásahů anebo odkazování na případy silných větrů opravdu takovými klišé bláboly a potvrzením staré pravdy, že: „Teorie vyspěla neobyčejně, dnes dovedeme odůvodnit všechno“.  Zvláště, když k tomu můžeme sem tam šermovat pseudo argumentem, který je v této době jakýmsi zaklínadlem a schvalovací jistotou na kde co – bezpečností návštěvníků.

Kdyby totiž byl Kyselov tak strategicky důležitou stanicí, jistě by tu již několik let – místo hospůdky a nelegálního tábořiště – sloužil svému účelu bezesporu důstojnější objekt. Ostatně, ten byl postaven necelý kilometr odtud, přímo naproti.

Radek DAVID

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn