Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Odborový svaz novinářů je znepokojen žalobou na profesora Kindlmanna

5 721

Odborový svaz novinářů a pracovníků médií ČR (OSNPM) sleduje se znepokojením případ podání žaloby senátorem Tomášem Jirsou na pedagoga přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Pavla Kindlmanna, DrSc. za rozhovor poskytnutý místním novinám, ve němž mj. řekl, že „Jirsův zákon byl šit na míru developerům a majitelům pozemků.“

Ačkoliv profesor Kindlmann doložil, že se skutečně jedná o zákon, jehož byl senátor Jirsa v Senátu PČR předkladatelem, ačkoliv také následně doložil, že ze zákona skutečně majetkově profitují zmínění developeři a majitelé pozemků (nový návrh zónování pásem zastavitelnosti se kryje s parcelací majitelů pozemků a ačkoliv doložil i personální vazby (šumavský podnikatel Talián je poradcem senátora Jirsy pro oblast Šumavy), byla na něj podána žaloba pro ochranu osobnosti.

OSNPM samozřejmě respektuje právo na ochranu osobnosti, nesmí však být politiky a veřejně činnými osobami zneužíváno k zastrašování nepříjemné kritiky. Společnost musí být zvláště obezřetná zejména ze snah politiků a korporací ohrožovat svobodu slova nebo média deformovat ve svůj prospěch.

Pikantní je na tomto případu také skutečnost, že tuto zřejmě šikanózní žalobu podává advokát JUDr. Jiří Trnka, který byl dle informací ze sdělovacích prostředků (Česká televize) v roce 2013 pravomocně odsouzen ke tříletému podmíněnému trestu za machinace s evropskými penězi v kauze týkající se páté výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad vyhlášené v březnu 2009.

OSNPM bude kauzu žalovaného profesora Kindlmanna i nadále sledovat a v případě potřeby mu v rámci svých možností nabízí podporu a pomoc.

Výkonný výbor OSNPM

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn