Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Na Knížecích Pláních správa NP Šumava obnovuje bezlesí, hlavním cílem je posílit populaci tetřívka

3 248

Knížecí Pláně na Borovoladsku jsou lokalitou s historickým i aktuálním výskytem tetřívka obecného (Tetrao tetrix), která byla zvolena jako modelová lokalita pro úpravu biotopu jako podpůrného opatření pro tento vzácný druh. Úprava biotopu v této lokalitě znamená vyřezání části náletových dřevin, které v průběhu desetiletí výrazně zmenšili životní prostor právě pro tetřívka obecného.

„Populace tetřívka obecného byla dříve početná jak v celé České republice, tak i na území Šumavy. Od poloviny 20. století se na území Česka populace snižovala a na Šumavě bohužel trvá tento negativní trend dodnes. Podle posledních výsledků monitoringu je na celém pohoří Šumavy a v oblasti Boletic zhruba 140 až 150 jedinců, tedy kohoutků i slepiček dohromady.,“ vysvětluje ornitolog správy NP Šumava Tomáš Lorenc.

„Jedním z negativních vlivů působících na populaci tetřívka je i ztráta vhodného biotopu, tedy mozaiky bezlesí, luk, remízů a rašelinišť, které postupně zarůstají náletovými dřevinami během sukcese. Podobně je tomu i v oblasti Knížecích Plání, kde se tetřívek dosud vyskytuje, ale kvalita biotopu se mu stále snižuje,“ doplňuje Tomáš Lorenc.

Vyřezávání náletů je jedním z managementových opatření, které má za cíl zlepšit stav biotopu tetřívka obecného a pozitivně působit na stávající populaci, resp. podpořit její růst.

„Vyřezávání náletů bude probíhat v následujících týdnech v území, kde je možné zasahovat, ale i v blízkosti turistických tras v okolí Knížecích Plání. Vyřezané dřeviny budou po té odvezeny a větve seštěpkovány. Budeme se snažit, abychom návštěvníky touto činností obtěžovali co nejméně, ale k určitému rušení klidu okolí, jak pohybem těžařů, tak i techniky dojde. Za to se předem omlouváme,“ říká náměstek ředitele Správy NP Šumava pro oblast ochrany přírody Martin Starý. Úprava biotopu potrvá do poloviny listopadu tohoto roku.

„Jsme s tetřívkem v podobné situaci, v jaké jsme byli s tetřevem na počátku 90. Let, kdy druh prostě vymíral. Aby se populace tetřeva začala opět zvyšovat, pomohlo udržení velkých klidových území v centrální Šumavě, ale i procesy, kterými naše lesy prošly. Díky prosvětlení se vytvořily pro tetřeva optimální biotopy. Chceme pomoci i tetřívkovi, obnova bezlesí je jen jedním krokem, doufáme, že správným směrem,“ doplňuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený

Tetřívek obecný je jeden ze tří druhů tetřevovitých ptáků vyskytující se na území Šumavy. Patří mezi druhy zvláště chráněné, v kategorii silně ohrožený a je též předmětem ochrany Ptačí oblasti Šumavy.

Ve Vimperku 25. 8. 2015

Jan DVOŘÁK, tiskový mluvčí
Správa NP Šumava

1 komentář
  1. Zdeněk Hudeček-Děda říká

    Prima chlapci, jen tak dál. Děda.

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn