Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Účastníci pokojné demonstrace na Březníku vědomě porušili zákon

1 675

Již několik let se pořádá setkání u Modrého sloupu, jako nenásilná protestní akce usilující o otevření známého historického hraničního přechodu pod Luzným. Nebudu daleko od pravdy, když uvedu, že několik let byla pořadatelsky zaštítěna Obcí Modrava. Osobně jsem se zúčastnil jediného setkání, a to v září 2004.

Z důvodu zákazu vstupu Luzenským údolím se účastníci tehdejšího setkání u Modrého sloupu dopravili autobusem do Bavorska na parkoviště pod Luzným a odtud pokračovali pěšky přes vrchol Luzného k Modrému sloupu, kam z bavorské strany vede turistická stezka. Po skončení akce se opět stejným postupem vraceli zpět. Musím se přiznat, že ve zmíněném roce jsem byl členem asi šestičlenné skupinky, jenž se na popud tehdejšího poslance Parlamentu ČR za ODS Miroslava Beneše vydala na zpáteční cestu zakázanou trasou Luzenským údolím na Březník. Za tento nesprávný počin jsme sklidili oprávněnou kritiku tehdejšího ředitele Správy NPŠ Aloise Pavlíčko.
Starosta Modravy Antonín Schubert tento skutek nepřímo odsoudil v článku tenkrát ještě tištěných Šumavských novin, ze kterého zkráceně cituji: „Další ročník netradičního setkání se uskuteční v červnu příštího roku. Tedy v době, kdy neohrozíme žádného zástupce vzácné šumavské fauny v době hnízdění či vyvádění mláďat. A půjdeme opět z bavorské strany. A to z několika důvodů. Ten první je, že respektujeme zákony, ať jsou jakkoliv vykládány.“.

Je sobota 18. 7. 2015, nenásilnou demonstraci organizuje občanské sdružení Otevřená Šumava. Starosta Modravy, prý respektující zákony ať jsou jakkoliv vykládány, před kamerou České televize a za pomoci předsedy sdružení, pana Emila Kintzla, jenž hovoří o demonstraci slušných lidí, odstraňuje dřevěnou závoru. Tím oba umožňují několika desítkám oněch „slušných“ návštěvníků Šumavy vědomě vstoupit do lokality, kam je vstup zakázán zákonem o ochraně přírody a krajiny. A to navzdory předchozímu upozornění na nezákonné počínání pracovníkem Strážní a informační služby NPŠ. Kde hledat vysvětlení k takovému arogantnímu jednání úředníka – starosty obce, jenž by měl být vzorem v dodržování zákonů tohoto státu?

Snad v období, kdy Správě NPŠ ředitelovali Jan Stráský a Jiří Mánek, za jejichž působení se nerespektování a porušování zákonů stalo běžnou pracovní normou? Možná. Ostatně, co by řekli účastníci sobotní akce na to, kdyby ředitel Správy NPŠ Pavel Hubený postupoval tak, jako jeho předchůdci Stráský a Mánek v roce 2010 na Ptačím potoce a povolal na pomoc k jejich vykázání komando Policie ČR?
A byl by v právu, neboť zatímco oni tenkrát nechali mlátit lidi demonstrující za dodržování zákona, účastníci sobotní akce zákon jednoznačně porušili.

Věřím, že celá věc bude Správou NPŠ důsledně vyšetřena tak, jak se to slibuje v tiskové zprávě. Stejně tak chci věřit tomu, že se porušování zákazu vstupu do míst s nejpřísnějším režimem ochrany přírody, které se dnes stalo již jakousi běžnou normou chování některých návštěvníků šumavského parku, začne monitorovat a hlavně konečně řešit.

Radek DAVID

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn