Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Výjimku na přelety nad územím NP Šumavy dnes oficiálně nikdo nepotřebuje

2 781

Nedělní havárie soukromého vrtulníku na území Modravy, opět potvrdil nutnost vydání opatření obecné povahy, které bude stanovovat podmínky pro lety nad územím Národního parku Šumava. Podle současného stavu právních předpisů totiž nelze postihnout ani zakázat žádný soukromý let.

Na celém území národních parků je zakázáno pořádat vyhlídkové lety motorovými vzdušnými dopravními prostředky. Tak zní zákon o ochraně přírody a krajiny, konkrétně § 16 odst. 1 písm. n), podle kterého nelze omezit ani postihnout nežádoucí soukromý let.

Bohužel díky nejednoznačnosti pojmosloví a výkladu ze strany Ministerstva dopravy v podstatě nelze za současného stavu ani postihnout ani zakázat žádný soukromý let, protože přesně nesplňuje definici vyhlídkového letu,“ říká vedoucí státní správy Národního parku Šumava Václav Braun.

EU se rozhodla v polovině června 2008 přeřadit vyhlídkové lety z kategorie leteckých prací, do kolonky letecké dopravy, jejíž provoz vyžaduje řadu drahých opatření. A proto oficiálně vyhlídkové lety dnes v České republice nikdo nepořádá,dodává Václav Braun.

Správa Národního parku Šumava přitom předpokládá, že se v nejbližší době dokončí projednávání našeho podnětu adresovanému ministerstvu dopravy v roce 2013, který inicioval vyhlášení zóny s omezením letového provozu nad územím Národního parku Šumava do letových hladin do 1000 metrů nad terénem pro všechny lety. Dalším možným řešením je dokončení novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která by tuto věc řešila zákonným omezením. Rychlost přijetí novely zákona je ale řádově významně nižší než možnost přijmout opatření obecné povahy o regulaci letového provozu nad zvláště chráněnými územími ministerstvem dopravy.

Území Národního parku Šumava a jeho povětrnostní podmínky, jsou hodně specifické a myslím si, že mnozí ho neprávem podceňují. Navíc zde stát uplatňuje poměrně přísné podmínky ochrany přírody, například vůči vjezdu motorových vozidel nebo dokonce ke vstupu veřejnosti. Dvě letecké nehody za posledních několik měsíců jsou především lidskou tragédií, ale také ohrožením podmínek ochrany přírody. Myslím si, že by omezení letové hladiny ať změnou zákona nebo jiným opatřením, mohlo výrazně snížit riziko dalších neštěstí,“ tvrdí ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Ve Vimperku 1.4. 2015

Jan DVOŘÁK, tiskový mluvčí
Správa NP Šumava

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn