Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Na Šumavě vzniká nové středoevropské sdružení chráněných území

6 389

ŽELEZNÁ RUDA (17. 3. 2015) – Členové celoevropské asociace chráněných území The EUROPARC Federation ze šesti zemí střední a východní Evropy se dnes sešli na Šumavě, aby společně založili novou sekci Federace – EUROPARC Central and Eastern Europe. 

Nová sekce vzniká z původní iniciativy českých členů Federace (tedy všech čtyř českých národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Nová sekce vznikne na železnorudském ustavujícím zasedání, kterého se ve dnech 17. – 19. března zúčastní zástupci chráněných území a dalších členských institucí (například ministerstev životního prostředí) z České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.

Z toho, že se dnes na Šumavě scházíme, máme nesmírnou radost. Je to výsledek několika let vzájemných kontaktů a snahy spolu víc spolupracovat,“ říká prezident EUROPARC ČR Jakub Kašpar. „Chci poděkovat především našim maďarským kolegům, bez jejichž výrazné aktivity a vůle ke spolupráci, by středoevropská sekce EUROPARC vznikala mnohem obtížněji,“ dodává Kašpar.

Zástupce národních parků a dalších chráněných území ze zmíněných šesti zemí čeká v Železné Rudě dohoda nad stanovami vznikající sekce i nad tím, která země sekci v prvním tříletém období povede. Podle předběžných jednání by první prezidentskou zemí EUROPARC Central and Eastern Europe měla být do roku 2017 Česká republika. Hovořit se bude také o plánu konkrétních společných aktivit sekce v příštích letech, kam patří možné výměnné stáže zaměstnanců, společné projekty či společné aktivity směrem k připravovaným revizím evropské legislativy, týkající se ochrany přírody (především směrnic soustavy NATURA 2000). EUROPARC Central and Eastern Europe vzniká jako neformální sdružení členů EUROPARC Federation ze středo- a východoevropských zemí, tedy jako struktura bez vlastní právní subjektivity, zaměstnanců či rozpočtu.

Pozvání do sekce dostali také kolegové z Rakouska, rádi mezi sebou přivítáme někdy v budoucnu třeba i potenciální členy Federace z Ukrajiny, či Srbska nebo Chorvatska. Chystáme se také úzce spolupracovat s kolegy z německých národních parků. Německo je samozřejmě součástí střední Evropy, ovšem kolegové již mají velmi silnou vlastní sekce EUROPARC Deutschland,“ vysvětluje Jakub Kašpar.

Vznik nové sekce znamená také zánik stávající české sekce EUROPARC. Česká chráněná území ovšem i nadále budou úzce spolupracovat a koordinovat svoje aktivity v rámci české platformy v sekci EUROPARC Central and Eastern Europe.

Co je federace EUROPARC?

Federace EUROPARC je celoevropskou organizací, sdružující od roku 1973 chráněná území z celé Evropy. V současné době je součástí Federace EUROPARC zhruba 360 členů z 36 evropských zemí. Členové z některých zemí se sdružují do sekcí – v současné době existují česká, německá, francouzská a španělská sekce a sekce Atlantic Isles (Irsko, Island, Velká Británie), sekce Low Countries (Belgie, Lucembursko, Nizozemí) a sekce Nordic-Baltic (Dánsko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Norsko, Švédsko).

Další informace najdete na:

www.europarc.org

www.facebook.com/europarccee

www.facebook.com/EUROPARC

 

Kontakt:

Jakub Kašpar, prezident EUROPARC ČR, Správa KRNAP, e-mail: jkaspar@krnap.cz, tel.: +420 724 175 927
Michael Hošek, koordinátor EUROPARC ČR, Správa KRNAP, e-mail: mhosek@krnap.cz, tel.: +420 724 918 198

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn