Ultimate magazine theme for WordPress.

yoloxxx.com

Věda tu není proto, aby plnila přání politiků

3 074

Pan profesor Pavel Kindlmann z Akademie  věd ČR nás upozornil na tiskové prohlášení Vědecké rady Grantové agentury ČR ( VR GA ČR), což je nezávislá státní instituce podporující základní vědecký výzkum v České republice. V prohlášení se VR GA ČR vyjadřuje k pomlouvačné kampani, kterou proti vědcům a financování české vědy a výzkumu v poslední době vede pan senátor Jan Veleba (SPO). Celý text prohlášení naleznete zde.

Z textu vybíráme mimo jiné „Vědecká rada Grantové agentury ČR je pobouřena kampaní, kterou proti vědcům a financování české vědy v poslední době vyvolává senátor Veleba. V sérii svých prohlášení v Parlamentních listech nepravdivě osočuje grantové agentury včetně GA ČR z toho, že neúměrně financují výzkum Národního parku Šumava. … Lze ukázat, že z grantových projektů, které pan senátor na podporu svých tvrzení uvádí, se téměř žádný Šumavy netýká. … Tvrzení senátora Veleby, že tyto granty se týkají Šumavy, je tedy zkreslením reality. … Ve svých prohlášeních senátor Veleba dále vytváří dojem, jako by desítky miliónů, o kterých hovoří, tekly přímo do kapes vědců, kteří jsou uvedeni jakožto jejich řešitelé. Ve skutečnosti je drtivá většina grantových prostředků určena na vědeckou práci spojenou s řešením projektu.

K výroku senátora Veleby: „ … vyzývám dotyčné vědce, aby jasně doložili, jakých výsledků za vynaložené miliardy dosáhli …“ (celý článek zde) uvádí VR GA ČR následující: „U grantových projektů, o kterých senátor hovoří, už byla kontrola provedena nebo průběžně probíhá. Granty jsou hodnoceny jako výborné nebo velmi dobré a přidělené prostředky jako účelně vynaložené.“ Senátor Veleba se tedy vlamuje do otevřených dveří – výsledky grantů jsou veřejně přístupné a každý si je může přečíst.

VR GA ČR uzavírá své prohlášení následovně: „Považujeme za nepřijatelné, aby politici účelově zpochybňovali morální integritu těch vědců, jejichž výsledky jim z nejrůznějších důvodů nevyhovují. Svobodu vědeckého bádání považuje VR GA ČR za velmi významnou hodnotu, kterou je třeba proti politickému nátlaku z jakékoli strany rozhodně bránit.

Je logické, že VR GA ČR s tímto důležitým tvrzením není sama – ve svém článku ze  3.7. 2014 v Lidových novinách prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka a náš přední chemik Pavel Jungwirth uvádějí zásadní skutečnost: „věda tu není proto, aby plnila přání politiků„. Text možno nalézt zde.

Senátora Velebu kvůli jeho výrokům zažalovala trojice vědců, na což Veleba zareagoval: „je to hysterická reakce“ a dodal, že žalobu pokládá za zastrašování. Více zde a zde. „Jsem senátor a mám senátní imunitu,“ řekl dále Veleba. Celý článek je zde. Zde se mýlil, neboť dle čl. 27 Ústavy ČR se imunita vztahuje pouze na věci trestně – právní a přestupkové, nikoli na spory občansko – právní, mezi něž patří i výše uvedená žaloba tří vědců. Veleba tedy soudní proces bude muset podstoupit, ať chce nebo nechce. Zajímavá je Velebova reakce o několik dní později (možná poté, co mu toto bylo vysvětleno): „… moje rozhodnutí je následující: nebudu se zaštiťovat imunitou a budu absolvovat soud…“ – více v textu zde. „Pokud žaloba na mne ušetří státu miliardy, rád soudní proces podstoupím …“, dodává Veleba v již citovaném článku zde.

Krátký komentář redakce Šumavských novin: Celá kauza jakoby snad ani nepatřila do civilizované a demokratické společnosti, kde jedním z jejích pilířů je nezávislý a kvalitní základní výzkum. Ten má bohužel tu nevýhodu, že jeho výsledky většinou nejsou ihned vidět a je třeba s nimi dále pracovat, což je věc dalšího aplikovaného výzkumu.

Bohužel to také dost jasně vypovídá o stavu naší společnosti a jejích preferencích a o lehkosti s jakou s ní zkušení politici dokáží manipulovat ve svůj prospěch. Zde se například pan senátor snaží jednak zachránit nějaké peníze ze státního rozpočtu (občan na to slyší) a také se pasovat do role posledního spasitele umírající, suché Šumavy (je to módní téma).

1 komentář
  1. Pavel Nový říká

    Pan Veleba je zjevně mistr v citovém vydírání a rád si hraje na „božského patriarchu“. Při jeho slovech by se jeden dojetím až rozplakal:-)))))))))))))))) Čím je vzdálenost jeho pobytu od Šumavy větší, tím je šumavská příroda šťastnější a veselejší.

Zanechte komentář

Vaše mailová adresa nebude zobrazena.

xxx porn